شاملو از هنر بی اطلاع بود

استاد جلال خالقی مطلق:
“شاملو از هنر بی اطلاع بوده است”

/ 2 نظر / 26 بازدید
جواد مفرد کهلان

آره به خاطر همین هم بود که با چشمان پر اشک با میلیونها دلار نفتی در بانکهای خارجی فرار کرد. این پان ایرانیست ها عجب ایران دوستانی هستند به جای مردم و هواداران مردم به سنگهای کوهستانها و اسکلت مردگان و دول و خایه شاهان چسبیده اند.